Mind Moves

“MIND MOVES”

How I feel determines how I learn.

Jou selfbeeld is 'n profeet wie se woorde altyd waar word. Jou optrede is dus 'n logiese uitvloeisel van hoe jy oor jouself voel. Dit is hoe jy oor jouself voel, wat jy oor jouself glo en wat jy van jouself verwag. Dit is ook wat jy dink ander mense van jou glo en van jou verwag.

Ogies blink van trots en 'n plooi om die mond word 'n glimlag! Net om te hoor: "Mooi so! Jy doen goed!"

Watter rol speel selfvertroue en selfbeeld in die leerproses? Kom ons begin by die fisiese ontwikkeling. Waar is die beginpunt van waagmoed en selfvertroue?

Volgens hul webtuiste, stel Erupting Mind (2014) dit dat 'n selfbeeld uit twee hoofkomponente bestaan: die uiterlike en die innerlike. Die uiterlike word opgebou deur hoe ander ons behandel, en die innerlike deur wat ons in ons eie lewens behaal.

'n Fisiese bewys dat ek iets regkry of goed doen, gee vir my die emosionele kos vir my selfbeeld. Nadat 'n baba en kleuter al sy mylpale bereik het, moet 'n kind fisies in staat wees om sy impulse te beheer en te bestuur sodat hy suksesvol kan leer en sodoende met selfvertroue deur die lewe gaan. Beweging ontwikkel hierdie meganiese of fisiese werking (De Jager, 2009).

Eers wanneer die meganiese onderdele ten volle ontwikkel en saam verbind is in die senuweestelsel, sal die kind beheer verkry oor sy liggaamlike bewegings en fisieke vaardighede. Dit beteken dat die kind nou oor 'n positiewe selfbewussyn beskik en met selfvertroue op 'n gekoördineerde wyse kan beweeg en dan ook kan stop. Die aktivering van die emosionele brein help om die 'gom' te vorm wat nodig is vir geheue en die 'brandstof' wat nodig is vir motivering . As ek oor hierdie twee faktore beskik, kan ek dus 'n 'goedvoel' sensasie beleef wat direk positief op my selfbeeld inploeg. (De Jager, 2009).

Mindmoves® wat 'n gesonde selfbeeld aanhelp:

MindMoves massering

Kragskakelaar (druk jou knoppe)

Wawyd wakker

Nog praktiese wenke voorgestel deur Kotze (2014):

  • Gee onvoorwaardelike liefde
  • Stel billike, duidelike en konsekwente reëls in
  • Ondersteun waagmoed en nuwe uitdagings
  • Help met foute, maar moenie oorneem nie
  • Beklemtoon positiwiteit en opregtheid
  1. Luister na gevoelens, behoeftes en opinies sonder kritiek
  2. Moenie vergelykings tref nie

Vir enige vrae, demonstrasie van MindMoves® of verdere advise kontak my gerus by Edugate Academy.

Hanlie van Zyl

 

IF I HAD MY CHILD TO RAISE OVER AGAIN

If I had my child to raise over again

I'd build self-esteem first and the house later

I'd finger paint more and point the finger less

I would do less correcting and more connecting

I'd take my eyes off my watch and watch with my eyes

I would care to know less and know to care more

I'd take more hikes and fly more kites

I'd stop playing serious and seriously play

I would run through more fields and gaze at more stars

I'd do more hugging and less tugging

I'd see the oak tree in the acorn more often

I would be firm less often and affirm much more

I'd model less about the love of power

And more about the power of love.

Dianne Loomans

 

BRONNE

De Jager, M. 2009. Mind Moves wikkel die brein wawyd wakker. Johannesburg: Mind Moves Institute.

Erupting Mind, 2014. What is Self Esteem and why is it important. [aanlyn]. Beskikbaar op internet by http://www.eruptingmind.com/self-esteem-the-master-key-to-improving-your-life/. (6 Maart 2015)

 

Kotze, Corne. 2014 . "GOEDVOEL OOR MYSELF" begin vroeg.... [aanlyn]. Beskikbaar op internet https://www.mindmoves.co.za/articles/article/CorneKotze_GoedvoelOorMyselfBeginVroeg.pdf. (6 Maart 2015)