Curriculum & Subject Choices

We follow the Namibian Curriculum, with the Grade 11's New Syllabus that phased in this year.

 

2.1 Secondary School

 

The medium of instruction from Grades 5 to 12 is English.
 Gr.10 - 11 Compulsory subjects:
 • Afrikaans 1st/2nd Language
 • English 1st/2nd Language
 • Mathematics 
 • Life Skills (non-promotional subject)
Pre-Vocational Subjects (Choose any THREE subjects from the list below):
 • Biology  OR  Accounting
 • Physics  OR  Business Studies
 • Chemistry  OR  Geography

 

 Gr.8 - 9 Compulsory subjects:
 • Afrikaans 1st Language
 • English 2nd Language
 • Mathematics
 • Physical Science
 • Life Science
 • Geography
 • Accounting  (Compulsory for Gr.8)
 • History
 • Life Skills (non-promotional subject)
Vocational Subjects (Choose any TWO subjects from the list below):
 • Computer Studies  OR  German Foreign Language
 • Entrepreneurs  OR  Accounting  (For Gr.9 ONLY)
 
 Gr.5-7 Compulsory subjects:
 • Afrikaans 1st Language
 • English 2nd Language
 • Mathematics
 • Social Studies
 • Natural Science
 • Design & Technology
 • Life Skills (non-promotional subject)

2.2 Primary Phase

Briljantjies

Graad 000 (3 tot 4 jaar oud)

Graad 00 (4 tot 5 jaar oud)

Graad 0 (6 tot 7 jaar oud)

 

 

 

 

 

2.2.1 Graad 1-7

Die Namibiese leerplan, soos voorgeskryf deur die Ministerie van Onderwys, word gevolg. Afrikaans is die medium van onderrig in Grade 1 tot 3, Graad 4 is die oorbruggingsjaar en vanaf Graad 5 tot 7 is die medium van onderrig Engels.

 

2.2.2 Graad 1

Om die formele skoolloopbaan te betree is in ons wêreld van vandag 'n enorme stap. Hiervoor is ingeligte besluite nodig en daarom is 'n volledige assessering vir skoolgereedheid in Edugate 'n vereiste. Hierdie assesserings word waargeneem deur hoogs gespesialiseede persone wat u stap vir stap sal begelei deur die ouditiewe, visuele, motoriese, emosionele en die kognitiewe besluitnemings prosesse.

Ons sien daarna uit om vir u tot hulp te wees in hierdie proses van besluitneming.

 

Extra-Currilar

We also take part in the Maths Olympiad, Conquesta, "Science Fair", Nambian Scholar's Challenges.  There are various excursions to enrich the syllabus.  The Grade 9's go on a yearly  'Veldskool', the CRS Teams go on Leadership Camps and the entire school take part in Entrepreneurial Days, with may more events that gives 'colour' to a normal school year.