Edugate Netbal o/15 Span Funky 'Fursday' EduVision - amptelike opening 6 Augustus 2018 EduVision - amptelike opening 6 Augustus 2018 Edugate Netbal 1ste Span
Edugate

You are here: Kultuur / Skaak

Skaak

SKAAK

In baie skole wêreldwyd, word skaak as ‘n belangrike deel van die kurrikulum geag, juis omdat dit die wiskundige en wetenskaplike vaardighede van leerlinge ontwikkel. Deur skaak te speel, ontwikkel leerlinge die nodige vaardighede vir probleemoplossing wat opsigself weer lei tot die bou van selfvertoue en selfwaarde.

Stanley Kubrick het die volgende te sê gehad oor die waarde van skaak: “You sit at the board and suddenly your heart leaps. Your hand trembles to pick up the piece and move it. But what chess teaches you is that you must sit there calmly and think about wheter it’s really a good idea and whether there are other, better ideas”.

Dit is juis om hierdie redes dat ons skaak as kulturele aktiwiteit aanbied by Edugate Academy. Deur middel van skaak streef ons daarna om die leerling se geheue te ontwikkel, sy of haar konsentrasie te verbeter en om logiese en kritiese denke te promofeer. Skaak leer die speler dat hy of sy verantwoordelik is vir hul optrede en dit gee hulle die selfvertroue en moed om enige struikelblok aan te pak en te oorkom. Hierdie vaardighede help leerlinge om op ‘n verskeidenheid gebiede sukses te bereik.