Funky 'Fursday' EduVision - amptelike opening 6 Augustus 2018 EduVision - amptelike opening 6 Augustus 2018 Edugate Netbal o/15 Span Edugate Netbal 1ste Span
Edugate

You are here: School Board

School Board

  Geagte Ouers en Onderwysers

  Insake : Vakante Skoolhoofpos

  Verskeie persone het my genader rakende die vul van die vakante skoolhoofpos. Ter verduideliking is ons nog besig met onderhandelinge rondom die vul van hierdie pos. Dit is egter n moeilike tyd van die jaar en ons sou graag wou sien dat Edugate nie in die proses gekortwiek word nie.

  In belang van Edugate het Mnr Frik Louw goedgunstiglik ingestem

  om sy bedankingsdatum uit te stel tot 30 April 2018. Dit bied ons die geleentheid om rustig opsies te oorweeg en ook die Educare projek af te skop.

  Hiermee ook my Feeswense vir u en u gesinne. Reis veilig en kom herlaai terug vir n vol Edugate program in 2018.

  Herman Raath

  Voorsitter Edugate Beheerraad