Edugate Netbal o/15 Span Funky 'Fursday' Edugate Netbal 1ste Span PSN 2018 EduVision - amptelike opening 6 Augustus 2018
Edugate

You are here: Edugate / Our Curriculum

Our Curriculum

2.1 Secondary School

2.1.1 Gr.8-10 Compulsory subjects:

 • Afrikaans First Language
 • English Second Language
 • Mathematics /Additional Mathematics (A prerequisite for Mathematics on Higher Level in Grades 11 and 12)
 • Physical Science
 • Life Science
 • Geography
 • Accounting (Compulsory Gr. 8)

Vocational Subjects (Choose any TWO subjects from the list below):

 • Accounting
 • Entrepreneurship
 • Computer Practice
 • German
 • History

2.1.2 Gr.11 and 12 Compulsory subjects:

 • Afrikaans First Language (H)
 • English Second Language (H)
 • Mathematics (C, O, H)

Pre-Vocational Subjects (Ordinary or Higher):

 • History
 • Biology
 • Economics
 • Physical Science
 • Business Studies
 • Geography
 • Accounting

The medium of instruction from Grades 8 to 12 is English.

2.2 Primêre Fase

2.2.1 Briljantjies

Graad 000 (3 tot 4 jaar oud)

Graad 00 (4 tot 5 jaar oud)

Graad 0 (6 tot 7 jaar oud)

2.2.2 Graad 1-7

Die Namibiese leerplan, soos voorgeskryf deur die Ministerie van Onderwys, word gevolg. Afrikaans is die medium van onderrig in Grade 1 tot 3, Graad 4 is die oorbruggingsjaar en vanaf Graad 5 tot 7 is die medium van onderrig Engels.

2.2.3 Graad 1

Om die formele skoolloopbaan te betree is in ons wêreld van vandag 'n enorme stap. Hiervoor is ingeligte besluite nodig en daarom is 'n volledige assessering vir skoolgereedheid in Edugate 'n vereiste. Hierdie assesserings word waargeneem deur hoogs gespesialiseede persone wat u stap vir stap sal begelei deur die ouditiewe, visuele, motoriese, emosionele en die kognitiewe besluitnemings prosesse.

Ons sien daarna uit om vir u tot hulp te wees in hierdie proses van besluitneming.

Ekstra-kurrikulêr

Daar word deelgeneem aan Olimpiades,Conquesta, ‘Science Fairs’, ‘Namibian Scholars' Challenges’ en ekskursies ter uitbreiding en verryking van die leerplan, veldskole, leiersidentifiseringskampe, entrepreneursdae, en nog vele meer wat kleur aan die skooljaar gee.