Funky 'Fursday' EduVision - amptelike opening 6 Augustus 2018 Edugate Netbal o/15 Span PSN 2018 Edugate Netbal 1ste Span
Edugate

You are here: Kultuur / Koor

Koor

In die opvoedkunde is dit alombekend dat sang die leerproses ondersteun. Mense sing dus nie net om goed te voel nie, maar ook om te leer en sang dra direk by tot die kognitiewe prosesse.

Deur die eeue heen vind ons dat alle aspekte van die mens se kultuur sang insluit. Verder het studies reeds getoon dat sang terapeuties is en die digter William Byrd, ondersteun hierdie gedagte in sy bundel Psalms, sonnets and songs,1588, deur te sê: “The exercise of singing is delightful to Nature, and good to preserve the health of man.”

Sang maak ‘n integrale deel van kulturele identiteit uit en groepsang ontwikkel ‘n gevoel van sosiale kohesie en solidariteit. Die deelname aan groepsang is altyd ‘n lekker ervaring, dit ontwikkel die fisiese sowel as die geestelike en dit bied die geleentheid vir ‘n leerling om intuitief en spontaan op te tree.

Die waarde van sang is dus vir ons by Eduagte Academy onontbeerlik in die ontwikkeling van ons leerlinge - daarom dan ook die Edugate Academy Skoolkoor. Ons streef daarna om ons koorlede aan soveel genres en kulture moontlik bloot te stel deur middel van sang, maar op ‘n spontane en genotvolle wyse.

Alle leerlinge vanaf graad vyf is welkom om enige tyd ‘n afspraak te maak by die betrokke onderwysers vir ‘n oudisie. Hierdie oudisie vind op ‘n vriendelike en gemaklike wyse plaas en word uiters sensitief hanteer. Ons keuring van stemme is redelik streng, aangesien ‘n koor slegs so sterk is as sy swakste stem en ons graag vorentoe aan die ATKV- applous kompetisies sal wil deelneem.