Edugate Netbal o/15 Span EduVision - amptelike opening 6 Augustus 2018 EduVision - amptelike opening 6 Augustus 2018 PSN 2018 Funky 'Fursday'
Edugate

You are here: Sport / Aktuele sake

Aktuele sake

Vir sommige van ons is die wenmotief al wat belangrik is in sport. Die waarde van spangees bou en die ontwikkeling van ‘n gesonde liggaam raak verlore in die dryf om bo en die beste te wil uitkom. Om hierdie ongesonde druk van ons kinders af te haal is dit belangrik dat afrigters, atlete en ouers saam werk om ‘n gesonde atletiese omgewing te skep. Om die liefde vir sport by kinders te prikkel en ontwikkel bly baie belangrik.

Hier is ‘n paar wenke vir ouers:

1. Stel jou kind bloot aan ‘n sport omgewing waar hy/sy haar self kan geniet. Dit is geleenthede wat help met u kind se ontwikkeling.

2. Werk saam met die afrigters en ander ouers om doelwitte te definieer en duidelik te maak sodat almal daarop kan fokus.

3. U as ouer moet begrip he dat nie alle afrigters professionele afrigters is nie. Dalk is daar nie ander beskikbaar nie. U kan betrokke raak en hulp aanbied as dit moontlik is.

4. Wees realisties met die doelwitte wat u stel aan u kind,afrigter en die span.

5. Die vordering en ontwikkeling van die span moet belangriker bly as die wenmotief.

6. Wees versigtig om nie u eie drome of prestasies op u kind te projekteer nie. Sy/hy is haar eie uniek skepsel met talente,belangtellings en doelwitte.

7. Onthou om u emosies by wedstryde in toom te hou. Wees altyd positief teenoor die afrigter, spelers en skeidsregters. Moenie op hulle skreeu nie.

8. Wees u ‘n rolmodel. U kind sal u voorbeeld volg.

9. Kommunikeer openlik. As u verskil met die afrigter se manier van dinge doen of dalk van die ander ouers se optrede en gedrag moet u dit op die regte plek en tyd en ook met die regte aanslag hanteer.

10. U verwagtinge en ander ouers se verwagtinge verskil dalk van mekaar. Hou dit altyd in gedagte as u dalk eise stel wat verskil van die van die span se doelwitte.