Mej Edugate 2017 Senior CRS 2018 Opleidingskamp Fietsrypretdag Matriekafskeid 2017 Junior CRS 2018 Leierskapopleiding
Edugate

You are here: School Board

School Board

  28 Oktober 2017

  Geagte ouers en onderwysers

  Enige organisasie van mense, hetsy `n gesin, `n besigheid, `n politieke party, `n sportklub of `n skool is `n dinamiese entiteit wat voortdurend as lewende organisme onderworpe word aan verandering. Sodanige verandering vind dikwels gestalte in onderlinge konflik, onderstrominge maar ook snoering van nuwe idees. Hierdie gestalte reflekteer meer dan dikwels as sulks in die wandelganggesprekke van so `n organisasie. Alhoewel hierdie soms pynlike prosesse is, is dit noodsaaklik vir, nie net die voortbestaan van sodanige organisasie nie, maar vir die ontwikkeling van die groep mense as geheel.

  Edugate was die afgelope tyd nie gespaar van sulke veranderings nie. Ek is van mening dat juis hierdie verandering nuwe horisonne sal bring. Edugate staan aan die vooraand van die aanbieding van die jaarlikse privaatskool sportweek einde Mei 2018. Hierdie is n unieke geleentheid om nie net ons skool nie, maar ook Otjiwarongo te laat pronk. Ek is oortuig dat hierdie geleentheid personeel, kinders en ouers sal saambind tot n hegte mens organisasie wat se nagevolge buiten die finansiële gewin, lank in die daarwees van Edugate sal bly voortleef.

  Te midde van gemelde verandering word `n transpirante Edugate voorsien waar elke ouer,onderwyser en kind op geordende wyse `n bydrae en insae kan hê in wat met ons skool gebeur. In `n dinamies veranderende omgewing is alle insette, hoe gering ook al, belangrik om die totale sisteem in orde te hou. `n Geringe inset het dikwels `n sleureffek wat tot grootskaalse vooruitgang kan lei. Een en almal word opgeroep om onbevange hul insette te lewer. Beheerraadslede is deur ouers en onderwysers verkies om hulle op elke vlak van die skool te verteenwoordig en ek kan u verseker van hul openlikheidheid tot gesprek te alle tye. Hopenlik sal ons voortaan meer riglyne rondom hierdie kommunikasiekanaal kan gee.

  Nouverbonde aan hierdie veranderingsproses was die uittrede van ons Beheerraadvoorsitter Mnr Pierre Grobler en ons Skoolhoof Mnr Frik Louw.

  Hierdie twee strydrosse het onverpoosd hul energie, tyd en lojaliteit oor baie jare heen aan die ontwikkeling en instandhouding van Edugate bestee. Ons beste wense vir hulle vorentoe en ons salueer hulle sonder enige voorbehoud! Mnr Frikkie Louw is tans betrokke by `n projek waar Edugate sentraal staan in `n opvoedkundige projek om leerders vanoor Namibia via internet verbinding, blootstelling te gee aan ons top onderwysers. Ons glo dat hy in hierdie verband en op vele ander terreine steeds, in ander hoedanigheid, Edugate sal kan ondersteun met sy spesiale wysheid en kennis.

  Vir u inligting en kennisname is die Beheerraad van Edugate as volg hersaamgestel:

  Herman Raath (Voorsitter)

  Johan During (Vise Voorsitter)

  Jan de Klerk (Sekretaris)

  Riana Rheeder (Prinsloo)

  Lizaan Kruger

  Jaco Schlechter

  Johan Botes

  Dirk Potgieter

  Christo Van Zyl

  Naude Slabbert

  Fanie Badenhorst (nuutverkose)

  Hiermee my dank aan die vertroue in my gestel om saam met u die pad van vernuwing en vooruitgang aan Edugate te stap. My riglyn is Orde, Transpiransie en Deligasie; dit bring welvaart, vooruitgang en emosionele stabiliteit.

  Indien daar enige vrae, kommentaar of onduidelikhede is kan u te enigertyd met enige van ons skakel.

  Edugate Groete

  Herman Raath