Matriekafskeid 2017 Junior Primêre koor olv Carolene During Mej Edugate 2017 Matriekafskeid 2017 Matriekafskeid 2017
Edugate

You are here: School Board

School Board

  BEHEERRAADSVERGADERING

  Beheerraadsvergadering gehou 2 Maart 201 by Edugate Academy.

  Die volgende punte is hanteer

  Koshuis

  Op die stadium bestaan daar n behoefte om by die koshuis ouers om die volgende te doen

  1)Die vloer oppervlakte te bedek met teels of iets soort gelyks.

  2)n Kamera stelsel te installer om personeel te help met veiligheid van leerders.

  Kantoor

  Annelene Grobler is aangestel as die sekretaresse in mevrou Suzie Engelbrecht se plek.

   1.1Beheerraadstruktuur:

   Na die Ouer vergadering is die volgende twee Beheerraads lede verkies tot die Beheerraad.

   Baie geluk aan Riana Rheeder( Prinsloo )en Christo van Zyl.

   Die portefeuljes vir die volgende drie jaar is as volg in gedeel;

   BESTUURSTERREIN BEHEERRAADSLID

   Personeelaangeleenthede Mnr P Grobler (Voorsitter)

   Leerlingaangeleenthede Mnr H Raath

   Voorraad en toerusting Mnr FN Slabbert

   Geboue en terrein Mnr C van Zyl

   Kurrikuler Dr J During(Onder Voorsitter)

   Buite kurrikuler Mnr D Potgieter/Mev L Kruger

   Kantooradministrasie

   Finansies Mnr J Botes

   Koshuis Mnr J Schlechter

   Openbare betrekkinge Mev R Rheeder

   Baie dankie vir elke ouer se positiewe bydrae tot ons skool,dit word opreg waardeer.As daar enige onduidelikheid is rakende enige saak,weet u waar en met wie u kan praat.

   Kom ons maak n verskil met waarmee ons besig is.

   Groetnis

   Pierre Grobler

  081 127 6372